Så fungerar maxtaxan inom barnomsorg

Avgiften som föräldrar betalar för barnomsorg baseras på hushållets inkomster. Det sker i procent samt i förhållande till hur många barn som finns i hushållet, samt om de går heltid eller deltid på förskolan.

För det äldsta barnet i en familj kostar barnomsorgen 3 procent av hushållets bruttoinkomst. För barn nummer två kostar det 2 procent, och för barn nummer tre kostar det 1 procent.

Från och med ett hushålls fjärde barn betalas ingen avgift för förskola eller pedagogisk omsorg.

Maxtaxan är den dyraste avgiften

Procentsatsen används till en viss gräns. Det finns även en maxtaxa som tillämpas om hushållet tjänar mer än en viss summa, som från och med 2019 är 47 490 kronor per månad.

När en familjs inkomster överstiger den summan stannar avgiften för barnomsorgen av, vilket innebär att ingen familj får betala mer än 1 425 kronor i månaden för sitt första barn.

Det finns även regler för en undre gräns. En familj som tjänar 25 000 i månaden eller mindre får inte betala mer än 750 kronor för sitt första barn.

Heltids- och deltidsavgift

Upplägget för avgifterna blir lätt en aning förvirrande. Det finns tre olika former av avgift, med heltidsavgift, deltidsavgift och avgiftsfri.

När ett barn mellan ett och två år vistas i barnomsorgen i mer än 30 timmar per vecka ska föräldrarna betala heltidsavgift. Då gäller de tidigare nämnda reglerna.

När ett barn mellan ett och två år vistas mindre än 30 timmar i barnomsorgen räknas det som deltid. Det gör det även i och med att ett barn fyller tre år, oavsett hur mycket de är där.

Deltidsavgiften räknas på två respektive en procent av bruttoinkomsten, baserat på om det är det äldsta barnet eller inte.

När ett barn är mellan tre och fem år har barnet rätt till 15 timmar så kallad ”allmän förskola”. Det innebär kostnadsfri barnomsorg. Skulle barnet vistas där mer än 15 timmar betalas istället deltidsavgift.