Ordlista

Inom förskoleverksamheten finns det flera begrepp som kan vara bra att ha koll på. Nedan finns en lista som beskriver de viktigaste orden. 

Barnomsorg

Begreppet barnomsorg är det tidigare övergripande begreppet för förskoleverksamhet och grundskolan.

Ordet användes främst under 1970-talet och togs bort i skollagen år 1998 för att lämna plats åt den idag vanligaste benämningen, förskolan.

Förskola

Idag är förskolan en individuell skolform som utgörs av både kommunala och fristående verksamheter. Förskolans läroplan gäller för båda förskoleformerna.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn förskoleplats, dock är förskoleverksamheten inte obligatorisk för barn. 

I Sverige finns det över 9800 stycken förskolor.

Inskolning

Inskolningen i förskolan innebär att barnen får en lugnare start genom att de ”skolas in” i förskolans dagliga rutiner. För nya förskolebarn tar inskolningen upp till ett par veckor och till en början är vårdnadshavarna med för att underlätta processen för barnet. 

Efter inskolningsperiodens slut ska barnet har vant sig vid den nya miljön men hur lång tid det tar för varje barn att vänja sig är en högst individuell process.  

Läroplan

Läroplanen skriven för förskoleverksamhet redogör för förskolans uppdrag och värdegrund. Den redogör också för vilka riktlinjer och mål förskolans arbete strävar mot. 

Nattomsorg

Förutom den dagliga förskoleverksamheten så finns det också barnomsorg tillgänglig kvällstid, nattetid och på helger. Sådan förskoleverksamhet erbjuds för föräldrar och vårdnadshavare som:

  • arbetar obekväma arbetstider och inte har tillgång till annan barnomsorg. 
  • är ensamstående och jobbar obekväma arbetstider.
  • är sambos men arbetar på obekväma arbetstider samtidigt. 
  • är i behov av barnomsorg vid obekväma arbetstider under minimum två gånger per månad.

Öppen förskola 

Den öppna förskolan är en samlingsplats för föräldrar och vårdnadshavare som annars är hemma och har barn i åldrarna 0-5 år. Här får barnen chans att leka och lära sig att socialisera med andra barn samtidigt som föräldrarna och vårdnadshavarna får chans att umgås med andra föräldrar till småbarn. 

Öppna förskolan är helt kostnadsfri och drivs av utbildade förskolepedagoger.