Din guide till barnomsorg i förskolan

Barnomsorg är ett ämne som rör och berör, inte minst i Sverige. Frågan är komplicerad ur flera aspekter – Vilka som ska innefattas i barnomsorgen, hur kvalitén ska garanteras med mera är frågor som fortsätter att vara lika aktuella som dagen de formulerades.

Här på Barnomsorgsguiden fokuserar vi i stor utsträckning på pedagogik utöver de mer politiska aspekterna. Eftersom att förskolor och liknande inrättningar för barnomsorg alltid grundas i någon pedagogik (även om den inte är uttalad) så är det väsentligt för dig som förälder att känna till delar, eller hela ideologin bakom inriktningarna.

Är det första gången som ett av dina barn omfattas av barnomsorgen kan det vara klokt att se över de juridiska och ekonomiska delarna, oftast lönar det sig att vara insatt i hur det fungerar redan innan. Även om det inte ska förekomma så sker det självklart misstag även inom barnomsorgen.

Snabb fakta om Sveriges förskolor

0 %

Av Sveriges barn i åldrarna 1-5 år var inskrivna på en förskola 2017.

0 st

Barn per lärare är det i snitt på Sveriges förskolor, varav 40% är legitimerade.

0 %

Av de anställda inom Sveriges förskolor saknar pedagogisk utbildning 

Du lägger grunderna för ditt barn

Även om det kan låta som ett drastiskt uttalande så är faktiskt valet av barnomsorg i många avseenden ett viktigt val även för ditt barn i framtiden. Tidigare har uppfattningen om att högre utbildning alltid är viktigare än förskolan, något som inte stämmer helt och hållet.

Även om få barn tillgodoräknar sig akademisk kunskap från förskolan så är det en plats för utveckling och kan även lägga grunden för framtida pedagogik. Förskolor med speciella inriktningar kan speciellt lämna spår även i det vuxna livet, eftersom att värderingarna vi bygger vår person på kan uppstå även tidigt i livet. Som förälder är det bästa du kan göra ett informerat val – Så se till att läsa på innan. 

Pedagogiska inriktningar kan vara oklara för föräldrar

Idag finns det flera olika pedagogiker som appliceras i förskolorna runtom i landet. Som förälder kan det vara svårt att utröna exakt vad de innebär för ditt barn, vilket inte är konstigt.

På sidan finner du av denna anledning flera av de största inriktningarna inom förskolan förklarade i enklare termer, så att du kan förstå mer av vad det betyder för ditt barn.

We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself; this is the art of those who aspire to serve the spirit

Skulle du vara nyfiken på någon av de mer ”moderna” inriktningarna kan det vara klokt att testa förskolan under en period. Eftersom att framgången med inriktningen i slutändan beror på vilken förskola det handlar om är det enklast att bilda sig en uppfattning om den enskilda skolan.

Skulle ditt barn inte trivas med den undervisning som bedrivs råder vi dig att omedelbart se över dina alternativ. Riskerna med att ett barn vantrivs tidigt i sin skolgång är att det uppstår en negativ inställning till hela skolväsendet – vilket kan få ödesdigra konsekvenser senare i livet.

Hitta rätt förskola i ditt område

Ett råd som kan appliceras i de flesta skolval, oavsett ålder, är att värdera de enskilda skolorna för vad de faktiskt gör, och inte fastna på deras värdeord eller uttalade mål.

Flera gånger har det uppdagats att privata förskolor inte har hållit det som utlovats, dessutom finns det alltid risken för att pedagogiken har olika innebörd för personalen och föräldrarna, vilket kan skapa onödiga konflikter.

Hör därför efter hos vänner, familj samt kolla recensioner på skolan för att se om den verkar hålla det den lovar. Se även till att fråga personalen och föreståndarna exakt vilken typ av undervisning som bedrivs på skolan, så att du får en helhetsbild av undervisningen.

Senaste inläggen om barnomsorg