Vanliga frågor om förskolan

Nedan listar vi de vanligaste frågorna angående förskolan. Vid ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Hur stora är barngrupperna på förskolan?

Samtidigt som barngrupperna växer sig större i låg-, mellan- och högstadiet ser man att barngrupperna hos landets förskolor fortsätter att minska. Enligt siffror redovisade av Skolverket består en genomsnittlig barngrupp av 15,3 barn. 

Skolverket menar att för barn i åldrarna 1-3 bör förskolegruppen bestå av 6-12 barn och för barn i åldrarna 4-5 år bör gruppstorleken ligga på mellan 9-15 barn. 

Vad gäller vid uppsägning av förskoleplats?

Uppsägning av förskoleplats görs enligt standard en månad innan barnets sista dag. Uppsägningen genomförs via en blankett eller via din kommuns hemsida. Förskoleavgiften betalar du som vanligt under uppsägningstiden. 

När kan mitt barn börja förskolan?

Ditt barn kan börja gå i förskola från och med att det har fyllt ett år. Är barnet i behov av särskilt stöd när det kommer till psykisk, fysisk eller andra giltiga skäl kan det få dispens och få börja i förskola innan ett års ålder. 

Vad händer om mitt barn inte får plats på förskolan som jag har satt som förstahandsval?

Enligt skollagen ska det finnas plats för barn över ett år i förskola inom en fyramånadersperiod efter det att vårdnadshavarna har anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. 

Om den berörda kommunen inte har möjlighet att erbjuda en plats på önskad förskola ska vårdnadshavarna erbjudas en plats för sitt barn på någon av kommunens andra förskolor. 

Vad innebär ett utvecklingssamtal på förskolan?

Ett utvecklingssamtal för barn som går i förskola hålls varje år eller termin och syftar till att vårdnadshavare och förskolepedagoger gemensamt ska kunna jobba för att ge stöd i barnets lärande och utveckling.  

Förutom utvecklingssamtal ges föräldrar möjlighet till löpande kontakt med pedagoger under läsårets gång för att vidare följa barnets utveckling.