Vad innebär barnomsorg?

Barnomsorg är i grunden ett samlingsbegrepp för familjedaghem och förskoleverksamhet. Barnomsorgen ligger allra oftast under kommunens ansvar och ska jobba för barns utveckling på ett socialt, kroppsligt och intellektuellt plan samtidigt som fokus ska ges på lärande, lek, vila och samvaro. 

Barnomsorg finns tillgänglig i alla Sveriges kommuner som ser till att det finns pedagogiska verksamheter tillgängliga för yngre barn. De pedagogiska verksamheterna kan också vara privata eller fristående. 

Är barnets vårdnadshavare föräldraledig med yngre syskon eller arbetssökande är barnomsorgen tillgänglig för barnet 15 timmar i veckan eller tre timmar om dagen. 

Olika former av barnomsorg

Det finns flera olika former av barnomsorg för barnets vårdnadshavare att välja bland:

  • Förskola: Förskoleverksamhet, som också kallas dagis eller daghem, är barnomsorg för barn mellan 1-5 år innan de börjar den riktiga skolan. Hos förskolorna använder man sig av en särskild pedagogisk metod och en tydlig läroplan efter vilken verksamheten ska styras. 
  • Öppen förskola: Den öppna förskolan är en plats där föräldralediga vårdnadshavare och barn kan mötas. Här ges chansen för nya möten för både föräldrar och barn. Verksamheten har också utbildade pedagoger på plats.
  • Fritids: För barn i åldrarna mellan sex och tolv år finns det möjlighet till barnomsorg både innan och efter skolan i form av fritidsverksamhet. För att barnet ska få gå på fritid behöver vårdnadshavarna arbeta eller studera. 
  • Pedagogisk omsorg: Eller familjedaghem som det också kallas innebär att en person som har pedagogisk utbildning tar emot barn i sitt hem och håller i förskolepedagogiska aktiviteter och omsorg. 

Barnomsorgspengen 

Sedan 2009 får alla barn en av regeringen bestämd barnomsorgspeng, ett bidrag från kommunen, som distribueras till barn som har plats hos en godkänd förskola eller annan skolbarnomsorg. 

Syftet med barnomsorgspengen är att barnets vårdnadshavare ska få en ökad valfrihet när det kommer till valet av vilken pedagogisk verksamhet som barnet ska gå i. Här skapas möjligheter för att öppna upp för fler former av pedagogiska verksamheter, allt för att vårdnadshavarna ska kunna välja från et urval med mångfald